Działalność

Kronika wydarzeń - 2006

Włodarze rawickich gmin. Gmina Jutrosin

Zycie Rawicza, nr 46 (310), 17 listopada 2006

Od 1887 roku do 17 stycznia 1920 roku Jutrosin był siedzibą władz powiatu rawickiego. Burmistrzem Jutrosina z chwilą jego wyzwolenia został Brunon Bobkiewicz, a w 1920 roku zastąpił go Jan Mądry. 17 kwietnia 1923 roku funkcje burmistrza objął Kazimierz Cierniak. W okresie od 16 października 1926 roku do wybuchu II wojny światowej funkcję tę pełnił Izydor Kaminiarz. W czasie II wojny światowej stanowisko to piastował Kun Mühlnickel. Po wyzwoleniu władzę w Jutrosinie przejął Komitet Obywatelski, a komendantem miasta został Stefan Wojciechowski. On też został wybrany pierwszym powojennym burmistrzem. Ustąpił 4 maja 1945 roki a jego miejsce zajął Jan Walczak. Od 16 maja 1946 roku burmistrzem był Czesław Moczyński, a odd grudnia 1948 roku Władysław Lubiatowski.

W marcu 1945 roku powołano Zarząd Gminy, a 12 marca Gminną Rade Narodową. Jej pierwszym przewodniczącym został Michał Świerzewski z Grabkowa potem Teodor Rybacki backi, a od 1948 roku do 20 marca 1950 roku był nim Michał Tyrakowski. Pierwszym powojennym wójtem jutrosińskim został Jan Plewka ze Szkaradowa, później w latach 1947-1950 funkcję tę piastowali Julian Kwaczewski, Ignacy Dudziak i Józef Łukaszyk. W czerwcu 1950 roku na posiedzeniu MRN Jutrosina, przewodniczącym prezydium wybrano Władysława Lubiatowskiego. Zrzekł się funkcji 16 czerwca 1953 roku, a jego następcą mianowano Kazimierza Murlewskiego. Ponownie wybrano Kazimierza Murlewskiego 2 lutego 1958 roku. 16 kwietnia 1961 roku i 30 maja 1965 roku.

Od 1 stycznia 1955 roku gminę podzielono na trzy gromady z siedzibami w Jutrosinie, Dubinie i Szkaradowie (gromada przyłączyła się do gromady Jutrosin 30 czerwca 1968 roku). Przewodniczącym GRN wybrano Feliksa Kowalskiego, wybór ponowiono w 1958,1961 i 1965 roku. Od 1 czerwca 1969 roku funkcję tę piastował Czesław Herbik. Na początku lat 70. ponownie powołano do życia gminę Jutrosin na czele której stał naczelnik. Nominację na to stanowisko otrzymał Bogdan Dopierała. Zrezygnował z tej funkcji 20 lutego 1974 roku. Zastąpił go Antoni Duda, który przeszedł na emeryturę 31 grudnia 1982 roku i funkcję tę objął Władysław Błoch. W pierwszych demokratycznych wyborach 27 maja 1990 roku wybrano Radę Miasta i Gminy, która 10 czerwca wyłoniła burmistrza Zbigniewa Koszarka pełniącego funkcję do dzisiaj.